یکشنبه, ۱۲ تیر ۱۴۰۱

پیوندها

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی – روابط عمومی

سازمان حفظ نباتات کشور

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

انجمن های علمی

انجمن حشره شناسی ایران

انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران

انجمن کنه شناسی ایران

انجمن قارچ شناسی ایران

انجمن نماتد شناسی ایران

انجمن ویروس شناسی ایران

انجمن بیوتکنولوژی ایران

انجمن علوم علف های هرز ایران

انجمن ایمنی زیستی ایران

انجمن ارگانیک ایران

کنگره ها

بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران

موسسات تحقیقاتی

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

موسسه تحقیقات برنج کشور

معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل)

موسسه تحقیقات پنبه کشور

موسسه تحقیقات پسته کشور

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

موسسه تحقیقات علوم باغبانی

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم (سرارود)

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور – اصفهان 

مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه غرب و شمال غرب کشور – تبریز

مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال شرق و شرق کشور – مشهد

مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور – رشت

پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری

پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری

پژوهشکده چای

پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی

سازمان های جهاد کشاورزی استان ها

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی

سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

سازمان جهادکشاورزی استان البرز

سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری

سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

سازمان جهادکشاورزی استان قم

سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

سازمان جهادکشاورزی استان گلستان

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان

سازمان جهادکشاورزی استان یزد