چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
»   اخبار, اخبار ایران, علمی  »   شناسایی گونه جدید قارچ بومی با نام طبرستان
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ , ساعت ۱۶:۲۰

شناسایی گونه جدید قارچ بومی با نام طبرستان

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به شناسایی و نامگذاری یک گونه قارچ بومی جدید به نام باستانی مازندران (طبرستان) شدند که از مزارع برنج جداسازی شده است

محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران موفق به شناسایی و نامگذاری یک گونه قارچ بومی جدید به نام باستانی مازندران (طبرستان) شدند که از مزارع برنج جداسازی شده است.
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی در خصوص این گونه جدید قارچ گفت: یکی از محصولات کشاورزی استراتژیک استان مازندران برنج می باشد. نظر به ارتباط بسیار نزدیک فیزیولوژی گیاهی با ارتباطات میکربی می توان از میکروارگانیسم ها برای افزایش کیفیت و کمیت تولید محصولات کشاورزی، از جمله برنج، استفاده کرد.
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، افزود: در این راستا محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و دانشگاه الزهراء از میان قارچ هایی که از خاک مزارع برنج جداسازی شده بود توانستند یک گونه جدید قارچ coelomycete (سلومایست) را شناسایی نمایند.
وی اظهار کرد: این قارچ به جنس Pyrenochaetopsis تعلق داشته و بر اساس مطالعات فیلوژنی مولکولی انجام شده توسط محققین مرکز این گروه از قارچ ها ارتباط انتخابی با گیاهان خانواده گرامینه (گندمیان) دارند. این گونه به نام باستانی استان مازندران یعنی طبرستان نام گذاری شده و نام علمی آن Pyrenochaetopsis tabarestanensis است.
فاضلی افزود: کوشش محققان این مرکز برای معرفی و حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور است. در این میان ذخایر زیستی بومی از اهمیت بسیار بسزایی برخوردارند چرا که این موجودات، واجد توانمندی های بالقوه ای از نظر علمی و کاربردی می باشند که می بایست مورد مطالعه گسترده قرار گیرند.
وی ادامه داد: در مورد این گونه جدید شاید ارتباطی مشخص بین گیاه برنج و قارچ وجود داشته باشد که خود می تواند فیزیولوژی گیاه را تحت تاثیر قرار دهد. نظر به این واقعیت که این گروه از قارچ ها در کشور بسیار کم مورد مطالعه قرار گرفته اند، لذا می توانند موضوع بسیار جالب توجهی برای انجام مطالعات گسترده اکولوژی مولکولی، برهم کنش های گیاه-قارچ، و فیزیولوژی مولکولی باشند.
فاضلی افزود: با توجه به ارتباط نزدیک حیات و فعالیت اکوسیستم ها و محصولات کشاورزی با حیات و فعالیت جامعه میکربی، جوامع پیشرفته با انجام تحقیقات گسترده در این زمینه دائماً در پی افزایش کارآیی محصولات کشاورزی و پایداری اکوسیستم های طبیعی خود هستند، اما این امر در کشور بسیار کم مورد توجه قرار گرفته است. از جذاب¬ترین نقش¬های میکروارگانیسم ها در این زمینه می توان به نقش آنها در تنظیم رشد، تولید بذر، گل دهی، و در کل فیزیولوژی گیاه و محصولات کشاورزی اشاره نمود.
لازم به ذکر است نمونه های این گونه قارچ بومی در بانک میکروارگانیسمها، یکی از کلکسیونهای زیستی چهارگانه مرکز با شماره های دسترسی ۳۰۰۵۱ IBRC-M و IBRC-M 30047 نگهداری می شوند و قابل ارائه به کلیه محققان و دانشمندان می باشند.

لینک کوتاه خبر: https://goo.gl/87fKXO

خبرگزاری ایرنا

مطالب مرتبط

No Thoughts on شناسایی گونه جدید قارچ بومی با نام طبرستان

Leave A Comment

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها