مبارزه تلفیقی با آفات مصرف سموم را تا ۳۰ درصد کاهش داد

چاپ

مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: اجرای عملیات مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات در قالب برنامه های مختلف تا ۳۰ درصد مصرف سموم را کاهش داد.

عباس مشیریان روز شنبه افزود: عملیات مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات در ۴۷ هزار هکتار از باغ ها، مزارع و گلخانه های استان در ۱۲ سال به منظور کاهش مصرف سموم در بخش کشاورزی انجام شد.
وی یاد آور شد: اجرای طرح مبارزه تلفیقی با آفات شامل روش های مبارزه بیولوژیکی، زراعی، مکانیکی و استفاده از حشرات مفید در طی برنامه پنجم و ششم توسعه موجب کاهش حدود ۳۰ درصدی میزان مصرف سموم در استان سمنان شده است.
مشیریان ادامه داد: این طرح با تشکیل شبکه های مراقبت و پیش آگاهی با استفاده از توان فنی ۱۳۰ نفر کارشناسان و متخصصان اجرایی شده است.
مدیرحفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اظهار داشت: اجرای دقیق مبارزه تلفیقی با آفات زیر نظر کارشناسان با حضور در مزارع، باغات و گلخانه ها و نظارت مستمر بر چرخه زندگی عوامل خسارت زا و ارایه توصیه های پیش اگاهی انجام شده است.
مشیریان تصریح کرد: برای موفقیت در اجرای مبارزه تلفیقی با آفات، توزیع لوازم تجهیزات و مواد غیر شیمیایی زیر نظر کارشناسان انجام و به بهره برداران و مسوولان فنی فروشندگان سموم آموزش لازم ارایه شد.
به گفته وی، در سال زراعی ۹۶-۹۷ برای اجرای عملیات مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات به منظور مصرف بهینه سموم در استان، اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال هزینه شد.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: اجرای طرح شبکه ملی توزیع و فروش سموم در استان، توسعه شبکه مراقبت گیاه پزشکی، آموزش و اطلاع رسانی به کشاورزان در قالب کارگاه های آموزشی و ردیابی باقیمانده سموم و فلزات سنگین در برخی از محصولات کشاورزی از اقدامات صورت پذیرفته از سوی سازمان برای کاهش مصرف سموم است.
در حال حاضر ۷۰ کارخانه در کشور در تولید کود و سم فعالیت دارند.
استان سمنان ۴۵ هزار بهره بردار بخش کشاورزی و ۱۹۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد.