ادامه برخورد با فروشگاههای متخلف سموم کشاوزی در کهنوج ‍

سم فروشی

چاپ

در ادامه بازرسی از فروشگاههای عرضه سموم و نهاده های کشاورزی در کهنوج ، دو فروشگاه دیگر در این شهر پلمپ شد.

آقای حیدری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج گفت این دو واحد صنفی به علت ارتکاب تخلفاتی از جمله : عرضه سموم منسوخ شده، عرضه کودهای شیمیایی خارج از چرخه توزیع و عدم حضور کارشناس فنی در فروشگاه ، به دستور دادستانی کهنوج پلمپ شد و تا اطلاع ثانوی از فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد. به این ترتیب شمار فروشگاههای عرضه سموم کشاورزی در کهنوج که طی یک هفته گذشته پلمپ شده اند به ۵ فروشگاه رسید.
مدیرجهاد کشاورزی کهنوج با اشاره به اهمیت حفظ سلامت غذایی جامعه و نیز مراقبت از باغها ومزارع در مقابل سموم غیر استاندارد و قاچاق، از کشاورزان خواست سموم مورد نیاز را از فروشگاههای معتبر تهیه کنند و ضمن دریافت فاکتور خرید ، قوطی خالی سم و فاکتور را نزد خود نگه دارند، تا در صورت شکایت احتمالی مبنی بر خسارت ناشی از سموم قاچاق ، بتوان از حقوق آنان دفاع کرد. کهنوج در جنوب استان کرمان قرار دارد و اقتصاد عمده این شهرستان مبتنی بر کشاورزی است .