جمعه, ۰۸ مرداد ۱۴۰۰
»   اخبار, اخبار ایران, اردبیل, استان ها  »   اقدامات انجام شده در راستای مدیریت بیماری زنگ قهوه ای گندم در منطقه مغان
۱۵ بهمن ۱۳۹۹ , ساعت ۱۱:۳۹

اقدامات انجام شده در راستای مدیریت بیماری زنگ قهوه ای گندم در منطقه مغان

در پی بروز بیماری زنگ در مزارع گندم پارس آباد، سه جلسه ستاد گیاهپزشکی استان در جهت تبادل نظر، ارائه و دستیابی به راهکارهای مدیریتی بیماری، برگزار شد.

آذرمی مـدیر حفظ نباتات اسـتان اردبیل ضمن اعلام این مطلب، از اجرایی شدن مصوبات جلسات استان خبر داد و در خصوص شـناسایی عامل بیماری زنگ قهوه ای در مزارع گندم پارس آباد گفت: نمونه های بیماری در مورخه ۲۳/۱۰/۹۹ تهیه و از طریق مرکز تحقیقات و کارشـناس اعزامی سازمان حفظ نباتات به موسسه تحقیقات گیاهپزشکی ارسال و نمونه ها بررسی و پاتوژن عامل بیماری زنگ قهوه ای جداسازی و شناسایی و اعلام شد.

وی اظهار داشت: اطلاع رسانی های لازم از طریق مـدیریت شهرسـتانها و مدیریت حفظ نباتات به صورت گسترده (نصب اطلاعیه در مراکز خدمات، روسـتاها، اماکن عمومی، مراجعه حضوری به تک تک زارعین، از طریق صدا و سیما و…) انجام گردید.

وی افزود: عملیات مبارزه شیمیایی در کلیه مزارع آلوده در سـطح بیش از ۵۰۰ هکتار انجام و عملیات رصـد و پایش و شـناسائی مزارع آلوده به منظور اجرای فوری عملیات کنترل شـیمیایی ادامه دارد. موقعیت مکانی ارقام فرانسوی تولیدی شرکت مذکور (ارسبار و کلکتور) تعیین و تحت نظارت و پایش منظم قرار گرفته است.

وی در خصـوص فعـال کردن شـبکه هـای پـایش و مراقبـت مزارع گنـدم گفت: کارشـناسان شـبکه هـای مراقبت و پیش آگـاهی درشهرسـتانهای پارس آباد و بیله سوار بصورت منظم و مسـتمر از مزارع تحت پوشـش بازدیـد و گزارشات لازم از وضـعیت عوامل خسارتزا بخصوص بیماری زنگ قهوه ای را تهیه و ارسال می کننـد.

آذرمی همچنین اظهار داشت: سموم قارچکش موجود و مورد نیاز شهرستانها بصورت مستمر ارزیابی می گردد و خوشبختانه سموم قارچ کش به مقدار کافی تهیه و در حال حاضر کمبودی از این نظر وجود ندارد.

آذرمی در پایان گفت: پیگیریهای لازم در خصوص برنامه تغذیه گیاهی مزارع ارقام حساس به زنگ ها به منظور بالا بردن تحمل گیاه دربرابر عوامـل بیمـاریزای گیاهی در حال انجام می باشـد. اجرای دقیق تقویم زراعی منطقه و کاشت ارقام مناسب بایستی در الویت برنامه های زراعت قرار گیرد.

مطالب مرتبط

. به گزارش “خبر گیاه پزشکی ایران” به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مانور سراسری سمپاشی علیه بیماری های قارچی گندم استان همراه با کارگاه آموزشی مدرسه ...
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها