پنجشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنجره مو
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ , ساعت ۱۵:۴۸

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنجره مو

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی زنجره مو توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

زنجره مو با نام علمی Psalmocharias alhageos یکی از آفات کلیدی تاکستان‌ها محسوب می‌شود. این آفت می‌تواند در برخی مناطق ۵۰ تا ۹۰ درصد خسارت وارد کند.

شرایط خاص بیولوژی این آفت (هر چهار سال قادر به ایجاد یک نسل است)، مبارزه با آن را بسیار سخت می کند. فعالیت و خسارت این آفت در زمین‌هایی که عمق خاک آن‌ها کم است و گیاهان میزبان دارای ریشه‌های متراکم سطحی هستند، زیادتر است.

نوعی از خسارت، در ارتباط با حشره‌های بالغ است. حشره بالغ روی سرشاخه‌ها تخم می‌گذارند و معمولا محل تخم‌گذاری به صورت خط چین بوده و پس از مدتی هیپرتروفی ایجاد می‌شود. اطراف شکاف‌های محل تخم‌گذاری متورم شده و با بر هم خوردن نظم آوندها، در جریان شیره گیاه اختلال ایجاد می‌شود. در اثر آن، رشد جوانه‌های جانبی متوقف شده و از مقدار میوه و کیفیت آن کاسته می‌شود. همچنین در اثر جریان شدید باد یا فشارهای مکانیکی، از محل این برآمدگی‌ها، شاخه‌ها می‌شکنند.

خسارت عمده این آفت مربوط به پوره‌های آن است که به مدت ۴ سال روی ریشه گیاه میزبان مستقر شده و از شیره گیاه تغذیه می‌کنند. همین امر باعث ضعف شدید گیاه میزبان می‌شود. برگ‌ها زرد شده و رشد شاخه‌های جوان کند و یا به کلی متوقف می‌شود. همچنین حبه‌ها و خوشه‌های انگورکوچک و کم پشت در شرایط آلودگی شدید، خوشه‌ها خشک می‌شوند.رشد مجدد چند سرشاخه از یک محل، کاهش تعداد و طول شاخه‌ها ووجود سوراخ هایی تا قطر یک سانتی متر در خاک پای درخت از علائم دیگر خسارت می‌باشد.

برای دریافت “دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنجره مو” کلیک کنید:

مطالب مرتبط

0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها