جمعه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۰
»   اخبار, استان ها, مازندران  »   130 هزار هکتار مزارع گندم مازندران مبارزه شیمیایی شد
۳ تیر ۱۴۰۰ , ساعت ۱۱:۳۶

۱۳۰ هزار هکتار مزارع گندم مازندران مبارزه شیمیایی شد

مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزي مازندران از مبارزه شیمیایی با علف های هرز، آفات و بیماری ها در 130 هزار و 449 هكتار مزارع گندم استان خبر داد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با علف های هرز، آفات و بیماری ها در ۱۳۰ هزار و ۴۴۹ هکتار مزارع گندم استان خبر داد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران، عبدالرحمن زاغی درباره وضعیت نهایی مبارزه شیمیایی با علف های هرز، آفات و بیماری ها در مزارع گندم استان اظهار کرد: سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مبارزه شیمیایی با علف های هرز، آفات و بیماری ها در ۱۳۰ هزار و ۴۴۹ هکتار مزارع گندم استان انجام شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: مبارزه با علف های هرز در ۷۳ هزار و ۹۹۱ هکتار مزارع گندم استان انجام شد که ۷۳ هزار و ۶۳۱ هکتار آن به صورت زمینی و ۳۶۰ هکتار به صورت هوایی و با استفاده از پهپاد بود.

وی تصریح کرد: مبارزه با علف های هرز پهن برگ کنگر وحشی، شلمبیک، و خردل وحشی در ۳۰ هزار و ۴۶۴ هکتار، کشیده برگ، علف خونی، چچم، یولایف و دم روباهی در ۳۴ هزار و ۳۸۹ هکتار و توام در ۱۰ هزار و ۸۵۴ هکتار مزارع گندم مازندران صورت گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: برای مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم استان از سموم گرانستار، توفوردی، تاپیک، آکسیال، اتللو، آتلانتیس، تیفیس، ایلوکسیان و ویکیلیس استفاده شد.

این مسوول با اشاره به اینکه مبارزه شیمیایی با بیماری ها در ۵۳ هزار و ۴۲۷ هکتار مزارع گندم مازندران انجام شد، تصریح کرد: مبارزه با بیماری های سفیدک سطحی در ۸ هزار و ۲۷۵ هکتار، سپتوریوز برگی در ۵ هزار و ۶۸۷ هکتار، زنگ زرد در ۴ هزار و ۳۷۹ هکتار، لکه خرمایی در ۴ هزار و ۷۲ هکتار، فوزاریوزم خوشه در ۲۰ هزار و ۹۹۱ هکتار و توام (سفیدک سطحی و سپتوریوز برگی) در ۱۰ هزار و ۵۸ هکتار مزارع گندم مازندران با استفاده از سموم تیلت، فولیکور، آرته آ، اینوور، رکس دو، نالکن و آلتو صورت گرفت که ۱۰ هزار و ۴۷ هکتار آن به صورت هوایی و با استفاده از پهپاد و مابقی به صورت زمینی بود.

وی با بیان اینکه مبارزه با آفات نیز در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در سه هزار و ۳۱ هکتار مزارع گندم استان انجام شد، گفت: مبارزه با حلزون در یک هزار و ۷۷۸ هکتار، سوسک لما در یک هزار و ۲۶ هکتار، کرم مفتولی در ۱۵ هکتار، شته در ۱۷۵ هکتار و سوسک سیاه زابروس در ۲۷ هکتار مزارع گندم با استفاده از سموم گرانول دیازینون، کنفیدور، سومیتیون، مالاتیون و متالدهاید صورت گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم استان در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ۵۵ هزار و ۴۵۹ هکتار بود، گفت: امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش بارندگی داشتیم که این موضوع تاثیر نامطلوبی به لحاظ بروز تنش خشکی بر مراحل رشدی گندم در زمان حساس گلدهی و تلقیح گل ها برجای گذاشت.

زاغی تصریح کرد: در مناطق کوهستانی که گندم دیم کشت شد، عدم بارش، اثرات شدیدی بر مراحل رشد گندم نظیر ساقه دهی و شکم پر داشت و گندم ها در ارتفاع پایین به خوشه رفت که کاهش عملکرد را بدنبال داشت.

وی با اشاره به اینکه شرایط آب و هوایی در اسفند ماه سال قبل و پس از آن در بهار، باعث بروز زردی بوته ها پیش از موعد و عدم تکمیل دانه بندی در برخی از مزارع شد که ناشی از تنش های محیطی است، گفت: بالا بودن قیمت سموم باعث شد تا بطور پی در پی از یک یا دو نوع سم استفاده مکرر شود که خود موجب بروز پدیده مقاومت می شود.

مطالب مرتبط

بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار با آفت سن مادر و پوره در مزارع آبی و دیم گندم و جو کشور در سال زراعی جاری توسط کشاورزان مبارزه شد....
دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت آفت کنه قهوه ای گندم توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات تهیه و تـدوین گردید. کنه قهوه ای گنـدم یکی از آفـات مهم در برخی مزارع ...
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از وجود نگرانی برای عدم تمایل کشاورزان این استان برای مبارزه با آفات و علف های هرز خبر داد. رضایی گفت: برای ...

پاسخ دهید

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها