پنجشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری پیرس انگور
۸ تیر ۱۴۰۰ , ساعت ۱۱:۰۷

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری پیرس انگور

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی بیماری پیرس انگور توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

یک بیماری آوندی است و از مناطق مختلف پرورش انگور در جهان (Pierce disease) بیماری پیرس گزارش شده است. اولین بار در سال ۱۸۲۹ در غرب کالیفرنیا و چند دهه بعد در فلوریدا و سایر نواحی جنوب شرق آمریکا مشاهده شد.

این بیماری در ایران جزء بیماری های نوظهور است و در صورت گسترش، پتانسیل خسارت زایی بالایی دارد. در تاکستان هایی که تحت تنش دما و خشکی زیاد قرار گرفته اند، بارزتر است.

.

برای دریافت “دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماری پیرس انگور” کلیک کنید:

مطالب مرتبط

یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه تگزاس ای.اند.ام. (Texas A&M) منجر به کشف و توسعه اولین روش طبیعی درمانی و کنترل کننده بیماری پیرس در محصول انگور با استفاده از باکتریوفاژ شده است....
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها