پنجشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی نماتد گال دانه گندم
۱۲ تیر ۱۴۰۰ , ساعت ۱۲:۱۴

تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی نماتد گال دانه گندم

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی نماتد گال دانه گندم توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی نماتد گال دانه گندم توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

نماتد گالزای دانه گندم یا نماتد گال گندم با نام علمی Anguina tritici، اولین نماتد انگل گیاهی بود که در سال ۱۷۴۳ کشف شد. این نماتد، انگل اجباری برگ و خوشه گندم می باشد. این آفت در فهرست آفات اقتصادی و مهم ایالات متحده آمریکا و در لیست ارگانیسم های مضر سایر کشورها قرار دارد.

میزان خسارت این نماتد در مناطق کـاملاٌ آلـوده گنـدم، تـا حـدود ۵۰% محصول و در مناطق آلوده کشت جو تا ۱۰ درصد عملکرد محصول برآورد شده است. استفاده از شیوه های نوین کشاورزی، از جمله استفاده از بذر سالم عاری از آلودگی و تناوب زراعی از جمله راهکارهای مهم در کنترل این نماتد است.

یکی از مهمترین عوامل خسارتزا که مزارع گندم را تهدید می کند نماتد گالزای گندم است که در آب و هوای خنک و مرطوب شرایط برای رشد و توسعه این آفت فراهم می­شود.

نماتد گال گندم در انتقال باکتری عامل بیماری خوشه صمغی گندم با نام علمی Rathayibacter tritici و قارچ عامل بیماری پیچیدگی و سیاه شدن خوشه و برگ گندم با عامل Dilophospora alopecuri نقش دارد.

.

برای دریافت “دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی نماتد گال دانه گندم” کلیک کنید:

مطالب مرتبط

0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها