پنجشنبه, ۰۷ مهر ۱۴۰۱
»   دسته‌بندی نشده, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت آفت كنه قهوه ای گندم
16 فروردین 1400 , ساعت 14:26

دستورالعمل اجرایی مدیریت آفت کنه قهوه ای گندم

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت آفت کنه قهوه ای گندم توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات تهیه و تـدوین گردید.

کنه قهوه ای گنـدم یکی از آفـات مهم در برخی مزارع غلات می باشـد. گونه ای پلی فاژ که بیش از ۱۱۵ گیاه زراعی میزبان دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا گزارش شده است.

آفت فقط از برگهای غلات تغذیه می کند. برگ بوته های آلوده بر اثر تغـذیه کنه زرد می شود. سـپس برگهای خسارت دیـده برنزه و خشک می شونـد. علاوه بر برگ، با استقرار و تغذیه از سنبلچه سبب ایجاد لکه های رنگ پریده در سنبلچه می شود.

بیشترین خسارت آفت مربوط به مرحله پنجه زنی تا قبل از ساقه رفتن گندم است. در این مرحله کنه با تغذیه ازبرگها، باعث ضعیف شدن و کاهش تعداد پنجه ها می شود. برگهای آسیب دیده توسط کنه قهوه ای گندم ابتدا نقره ای به نظر می رسند و سپس در ظاهر برنگ سوخته دیده می شوند. این آفت در آب و هوای خشک فعالیت بیشتری داشته و باعث خسارت فراوان به گندم می شود.

در طول فصل بهار خشک، پیش از بارندگی در زمستان آفت ممکن است جمعیت زیادی ایجاد کند و در مناطقی آسـیب جدی به گندم وارد کند. در اوایل بهار تخم های دارای دیاپوز را می توان در مناطق کشت گنـدم در زیر کلوخ ها یافت. با توجه به این که علف های هرز میزبان اصـلی هسـتند، این گونه می توانـد از چمنزارها به داخل مزارع گندم منتقل شود و باعث آلودگی اولیه منطقه یا آلودگی ثانویه شود.

.

برای دریافت “دســـتورالعمل اجرایی مـدیریت آفت کنه قهوه ای گندم” کلیک کنید:

مطالب مرتبط

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان از شیوع آلودگی سوسک سیاه گندم در مزارع گلستان خبر داد. کیانوش حق نما مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به شیوع ...
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران بر لزوم مدیریت سوسک برگخوار غلات تاکید کرد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران، عبدالرحمن زاغی با اشاره به اینکه سوسک ...
دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی سوسک برگخوار غلات توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاري محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید. لارو سوسک برگخوار غلات فقط از ...
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: در سال زراعی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ سن زدگی گندم تحویلی کشاورزان کردستانی به کمتر از یک تن رسیده است. فریدون حامدی اظهار کرد: ...
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها