چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
»   علمی  »   یافته شگفت انگیز دانشمندان: باکتری ها یار غار و رفیق گرمابه و گلستان قارچ ها
13 آبان 1400 , ساعت 15:45

یافته شگفت انگیز دانشمندان: باکتری ها یار غار و رفیق گرمابه و گلستان قارچ ها

نتایج یک پژوهش جامع نشان می دهد که باکتری ها به مراتب بیشتر از آنی که قبلا تصور می شد و کشف شده بود با قارچ ها تعامل و همزیستنی دارند.

نتایج یک پژوهش جامع نشان می دهد که باکتری ها به مراتب بیشتر از آنی که قبلا تصور می شد و کشف شده بود با قارچ ها تعامل و همزیستنی دارند.

نتایج تحقیق جامع دانشمندان زیست شناس آزمایشگاه ملی لس آلاموس که در نیومکزیکوی ایالات متحده واقع شده، در شماره اخیر Communications Biology وابسته به نشریه Nature منتشر شده است.

این دانشمندان  ایزوله های قارچی بسیار متنوع از نظر فیلوژنتیکی (۷۰۰ ایزوله از ۳۶۶ جنس قارچی) از کلکسیون های قارچی آمریکای شمالی و جنوبی و اروپا را بر اساس توالی ۱۶S rDNA مورد بررسی ژنومیکی و بیوانفورماتیکی قرار دادند تا به نشانه هایی از وجود توالی های باکتریایی در نمونه های قارچی دست  یابند.

در نتیجه این آنالیزها، توالی های کامل و یا تقریبا کامل باکتریایی در پروژه های ژنومی ۷۹ درصد ایزوله های قارچی کشف شدند.

علاوه بر آنالیزهای ژنومیکی و بیوانفورماتیکی، این دانشمندان از آزمایش FISH (هیبریداسیون فلئورسنس) برای اثبات حضور باکتری ها در درون میسلیوم قارچ ها بهره بردند و به نتایج تایید کننده ای مبنی بر حضور گستره باکتری ها درون و همراه با قارچ ها دست یافتند.

ارتباط و همزیستی باکتری ها با قارچ ها قبلا در تحقیقات دیگری نشان داده شده ولی تا کنون این ارتباط و تعامل تا این درجه و با این گستردگی مورد تحقیق و اکتشاف دانشمندان قرار نگرفته بود. این دانشمندان نتیجه می گیرند که تعامل و همراهی باکتری ها با قارچ ها نه استثنا بلکه یک اصل است.

این تحقیق و نتایج آن درک جدیدی از باکتریوم قارچ ها به دست می دهد و کشف حضور گسترده باکتری ها هم در درون و هم در ارتباط بسیار نزدیک با قارچ ها می تواند بازکننده درهای جدیدی به روی دانشمندان در جهت مطالعه دقیق تر تعامل بین میکروارگانیسم ها و مسایلی چون نقش آنها در اکوسیستم و همچنین کاربردهای صنعتی و کشاورزی میکروب ها باشد.

.

مقاله مربوط به این تحقیق:

Aaron J. Robinson et al, Widespread bacterial diversity within the bacteriome of fungi, Communications Biology (2021). DOI: 10.1038/s42003-021-02693-y

مطالب مرتبط

No Thoughts on یافته شگفت انگیز دانشمندان: باکتری ها یار غار و رفیق گرمابه و گلستان قارچ ها

Leave A Comment

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها