کشف سموم آفت کش تقلبی در مرودشت
کشف سموم آفت کش تقلبی در مرودشت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از کشف و ضبط ۳۲۱ کیلوگرم سموم آفت کش، کود تقلبی و تاریخ مصرف گذشته در منطقه ابرج بخش درودزن در این شهرستان خبرداد. منصور امیریان گفت: این نهاده‌های تقلبی و تاریخ مصرف گذشته در گزارشات مردمی با تشکیل گروه بازرسی استانی و هماهنگی با دادستانی شهرستان و پاسگاه انتظامی […]

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از کشف و ضبط ۳۲۱ کیلوگرم سموم آفت کش، کود تقلبی و تاریخ مصرف گذشته در منطقه ابرج بخش درودزن در این شهرستان خبرداد.

منصور امیریان گفت: این نهاده‌های تقلبی و تاریخ مصرف گذشته در گزارشات مردمی با تشکیل گروه بازرسی استانی و هماهنگی با دادستانی شهرستان و پاسگاه انتظامی منطقه کشف و ضبط و متخلف بازداشت شد.

او با بیان این که برای متخلفان پرونده تعزیراتی از طریق اتاق اصناف شهرستان تشکیل شد، اظهارداشت: منزل متخلف و انبار داخل خانه هم با حکم قضایی و حضور ماموران انتظامی بررسی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت با بیان این که تیم بازرسی متشکل از کارشناسان حفظ نباتات جهاد کشاورزی، نماینده تعزیرات، اتاق اصناف، نظام مهندسی و اداره صمت به صورت مستمر از همه فروشگاه‌ها و داروخانه‌های گیاهپزشکی بازدید می‌کنند، تصریح کرد: کشاورزان موقع خرید، تاریخ انقضای سموم و برچسب آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند و از اصالت کود با بررسی شماره ثبت کودی مطلع شوند.

امیریان، از کشاورزان خواست خرید از فروشگاه‌های معتبر و مورد تایید جهاد کشاورزی را در دستور کار خود قرار دهند و تهیه نهاده‌ها را با مشاوره کارشناسان کشاورزی و بر اساس نیاز مزرعه و تراکم آفات در مزرعه انجام دهند.

او با تاکید بر اینکه درخواست فاکتور خرید از فروشگاه‌ها در زمان تهیه نهاده‌ها ضروری است، تصریح کرد: بهره برداران ضمن خرید، موارد مشکوک در خصوص سموم و کود‌های تقلبی و قاچاق و تاریخ مصرف گذشته را به جهاد کشاورزی اطلاع دهند و تاثیر سموم پس از مصرف و پیگیری موارد خسارت یا عدم تاثیر احتمالی را نیز بررسی و گزارش دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت با بیان این که ۹۰ فروشگاه عرضه سموم و نهاده‌های کشاورزی در این شهرستان فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: ساماندهی و نظارت بر این فروشگاه‌ها به منظور جلوگیری از عرضه و فروش سموم تقلبی، قاچاق و تاریخ مصرف گذشته و مدیریت صحیح مصرف سموم ادامه دارد و با فروشندگان غیر مجاز مطابق با مقررات برخورد خواهد شد.