هوشمندسازی گیاهپزشکی در تدوین برنامه راهبردی امنیت غذایی کشور
هوشمندسازی گیاهپزشکی در تدوین برنامه راهبردی امنیت غذایی کشور
شهرام نعیمی رییس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ضمن حضور در برنامه از مزرعه تا سفره رادیو سلامت، به شرح فعالیت‌های این موسسه در راستای برنامه راهبردی امنیت غذایی کشور پرداخت.

شهرام نعیمی رییس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ضمن حضور در برنامه از مزرعه تا سفره رادیو سلامت، به شرح فعالیت‌های این موسسه در راستای برنامه راهبردی امنیت غذایی کشور پرداخت.

برنامه از مزرعه تا سفره با موضوع «ایمنی و سلامت محصولات کشاورزی» چهارشنبه ۲۳ خرداد با حضور شهرام نعیمی رییس موسسه از رادیو سلامت پخش شد.

نعیمی در این برنامه بیان داشت: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی برنامه راهبردی امنیت غذایی را تدوین کرده که در راستای سند دانش بنیان امنیت غذایی کشور می باشد، این برنامه ابلاغ شده و راهبردهای تخصصی موسسه با عنایت به راهبردهای کلان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در این برنامه دیده شده است.

رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور عناوین این برنامه را شامل ارتقا سلامت محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای، بهینه سازی کاربرد آفتکش­ ها، مدیریت تلفیقی آفات، بیماری­ها و علفهای هرز، توسعه روش کنترل بیولوژیک، بررسی تغییرات اقلیم بر گیاهپزشکی و مطالعه تنوع زیستی در حوزه گیاه پزشکی عنوان کرد.

وی گفت: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی به دنبال شعار غذای بیشتر، غذای بهتر تلاش می کند، مصرف آفتکشهای شیمیایی را کاهش دهد و با معرفی آفتکشهای کم خطر به تولید محصولات زراعی و باغی سالم برسد، بخش کشاورزی و گیاهپزشکی را دانش بنیان کرده و بهره وری را ارتقا دهد.

وی ادامه داد: موسسه در پی استفاده از فناوریهای نوین برای شناسایی و مدیریت عوامل خسارتزا می باشد. بدین ترتیب که روشهای تشخیص و کنترل را هوشمند کرده و از هوشمندسازی روشهای گیاهپزشکی مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و هوشمند سازی از راه دوراستفاده کند.

شهرام نعیمی ادامه داد: در این راه بایستی دانش فنی به بهره بردار منتقل شده و آینده پژوهی وجود داشنه باشد، همچنین تاسیس مرکز رشد فناوریهای گیاهپزشکی در موسسه و استقرار شرکتهای دانش بنیان در آموزش، ترویج و ارتقا دانش عمومی جامعه خصوصا کشاورزان و بهره برداران بسیار مهم است.

رییس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در ادامه با توجه به اهمیت انجام تحقیقات توسط محققین موسسه گفت: در صورت حذف این تحقیقات از یک سو امنیت غذایی به خطر افتاده و فراهمی و تولید در جامعه کاهش می یابد و از سوی دیگر سلامت محصول و مصرف کننده به خطر خواهد افتاد.

  • منبع خبر : روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور