نشست هم اندیشی نخبگان در موسسه تحقیقات پنبه کشور
نشست هم اندیشی نخبگان در موسسه تحقیقات پنبه کشور
جلسه نشست تخصصی نخبگان با موضوع مدیریت آفات اول فصل مزارع پنبه با تاکیـد بر تریپس پیاز (Thrips tabaci) در موسسه تحقیقات پنبه کشور برگزار شد.

جلسه نشست تخصصی نخبگان با موضوع مدیریت آفات اول فصل مزارع پنبه با تاکیـد بر تریپس پیاز (Thrips tabaci) با حضور نمایندگان سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و محققان موسسه تحقیقات پنبه و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و فعالان بخش خصوصی روز شنبه ۲۶ خرداد در سالن جلسات موسسه تحقیقات پنبه کشور برگزار شد.

به گزارش خبر گیاه پزشکی ایران، قربانی نصرآباد رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور در ابتدای این جلسه گفت: پیرو نشست شورای مدیران سازمان تات و دستور خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مبنی بر تشکیل نشست های نخبگانی، موسسه تحقیقات پنبه ۱۲ نشست نخبگانی را با حضور نخبگان کشاورزی برنامه ریزی نموده است که نخستین نشست، نشست هم اندیشی تریپس پنبه است و نشست ها در آینده با موضوعات آبیاری و تغذیه و … ادامه خواهد داشت.

هروی عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی این موسسه با بیان آنکه یکی از آفات مهم اوایل فصل پنبه تریپس پیاز می باشد و ضمن اشاره به تغییر اقلیم به خصوص بارندگی، دما و رطوبت، اثرات این تغییر بر اپیدمی های آفات پنبه را بررسی نمود و در ادامه سیکل زندگی تریپس را بررسی کرده و بهترین زمان سمپاشی را مرحله لاروی این آفت دانست.

هروی خسارت این آفت در مزارع پنبه دنیا را کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی محصول بیان کرد و در ادامه راه های کنترل این آفت را بهداشت زراعی، حذف علف های هرز، ضد عفونی بذور پنبه قبل از کشت با حشره کش، محلول پاشی با مکنده کش های مناسب در مرحله گیاهچه ای و حفظ دشمنان طبیعی در اکوسیستم بیان کرد.

درویش مجنی دیگر عضو هیات علمی بخش گیاه پزشکی این موسسه با بررسی طرح های تحقیقاتی انجام شده بر روی این آفت، پیک های این آفت را در دو مرحله انتهای اردیبهشت تا اوایل خرداد و اواخر خرداد تا اوایل تیر ماه حداکثر تا مرحله ۴ تا ۶ برگی پنبه و آستانه خسارت را ۱۰ تا ۱۲ عدد تریپس در بوته دانست.

افشاری عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، ارزیابی استاندارد برای آستانه خسارت، بررسی کیفیت سموم موجود در کشور، جمعیت تریپس در خاک و تاثیر آنها در خسارت و تاریخ های کشت و مقاومت القایی را به عنوان موضوعات تحقیقاتی کشور بر شمرد.

وفایی نماینده سازمان حفظ نباتات کشور بیان کرد که دستورالعمل اجرایی مدیریت تریپس تهیه شده و بر روی سایت سازمان حفظ نباتات موجود می باشد.

گل محمدی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی در این جلسه ضمن بررسی تحقیقات انجام شده در کشور گفت: تریپس آفت درجه یک پنبه در اول فصل می باشد و در سال ۱۳۹۷ کل سموم تمام شرکت ها بر روی تمام آفات گیاهی تست گردیده و اثرات آنها بررسی شده است.

گل محمدی در ادامه افزود: مهمترین راهکار کنترلی آفت، تیمار بذر با حشره کش هاست. تحقیقات و طرح های تحقیقی ترویجی انجام شده نشان داده که تیمار بذر پنبه با حشره کش های کروزر (تیامتوکسام) و گائوچو یا گاچو (ایمیداکلوپرید) حداقل تا ۴ هفته گیاه را محافطت می نماید.

به گفته گل محمدی، مقاومت به حشره کش ها در مورد تریپس پنبه چندان مطرح نیست و در صورت جمعیت بالا با یک سمپاشی عموما آفت قابل کنترل است. کارایی سموم به عوامل مختلف از جمله زمان سمپاشی، مرحله زیستی آفت، زمان سمپاشی، نوع سمپاش، میزان و کیفیت آب مصرفی و کیفیت سموم بستگی دارد و در صورت نیاز به تکرار سمپاشی در یک نسل از همان ترکیب قبلی استفاده شود.

در پایان کشیری معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات پنبه با جمع بندی در خصوص نشست هم اندشی نخبگان (تریپس پنبه) تاکید کرد که خلاء های تحقیقاتی در خصوص تریپس در دستور کار بخش تحقیقات گیاه پزشکی قرار گیرد و دستورالعمل مدیریت تلفیقی تریپس با همکاری بخش ترویج در برنامه های ترویجی با جدیت بیشتری پیگیری شود.

  • منبع خبر : روابط عمومی موسسه تحقیقات پنبه کشور