رهاسازی زنبور تریکوگراما در ۴۰۰ هکتار شالیزار محمودآباد + عکس
رهاسازی زنبور تریکوگراما در ۴۰۰ هکتار شالیزار محمودآباد + عکس
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از اولین مرحله رهاسازی زنبور تریکوگراما از نسل اول در بیش از 400 هکتار شالیزاری‌ این ‏شهرستان خبر داد.‏

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد از اولین مرحله رهاسازی زنبور تریکوگراما از نسل اول در بیش از ۴۰۰ هکتار شالیزاری‌ این ‏شهرستان خبر داد.‏

محمد هادی‌زاده با اشاره به مصرف سموم پرخطر و اثرات سوء و زیان بار آن بر روی محیط زیست، اظهار کرد: ایجاد مقاومت حشرات به حشره‌کش‌ها، طغیان مجدد آفات و مرگ و میر حشرات مفید مبارزه بیولوژیک و استفاده از مواد بیولوژیکی در کنترل آفات و بیماریها اهمیت و جایگاه خاصی پیدا کرده است.

هادی‌زاده با اشاره به اولین مرحله رهاسازی زنبور تریکوگراما از نسل اول در بیش از ۴۰۰ هکتار شالیزار این ‏شهرستان، افزود: رهاسازی زنبور تریکوگراما در زمین های شالیزاری با توجه به نتایج تله های نوری، بازدید و نمونه برداری از مزارع بوده که در نسل اول مرحله اول در زمان ۵۰ درصد شفیرگی آفت و مرحله دوم ۵ روز پس از رهاسازی اول است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد تصریح کرد: زمان مناسب برای مبارزه بیولوژیک یا غیر شیمیایی با آفات در شالیزاری بایستی قبلاً با بررسی های به عمل آمده و با توجه به عدم تطابق بیولوژی آفت با فنولوژی گیاه تعیین می شود.

این مسئول گفت: کارت های نصب شده در هر هکتار به تعداد یکصد عدد که بر اساس نمونه برداری‌ها و بررسی تله‌های شکار پروانه تعیین زمان با اطلاع رسانی به کشاورزان اجرایی شد.

/

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران