آغاز رهاسازی زنبور تریکوگراما در شالیزارهای مازندران + عکس
آغاز رهاسازی زنبور تریکوگراما در شالیزارهای مازندران + عکس
مرحله اول رهاسازی زنبور تریکوگراما برای کنترل جمعیت نسل دوم ساقه‌خوار برنج در شالیزارهای بابل، بابلسر و فریدونکنار انجام شد.

مرحله اول رهاسازی زنبور تریکوگراما برای کنترل جمعیت نسل دوم ساقه‌خوار برنج در شالیزارهای بابل، بابلسر و فریدونکنار انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از اولین رهاسازی زنبور تریکوگراما در ۲۵۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

محسن آهنگری از اولین رهاسازی زنبور تریکوگراما در اراضی شالیزاری شهرستان بابل خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با بیان اینکه مرحله اول رهاسازی زنبور تریکوگراما از طریق نصب تریکوکارت در ۲۵۰ هکتار مزارع شالیزاری در روستاهای مجری طرح بیولوژیک تحت پوشش مرکز جهادکشاورزی لاله آباد انجام شد، افزود: روستاهای مجری طرح امین آباد، بالا و پایین کروکلا، بیجی کلا این شهرستان هستند.

وی بیان کرد: یکی از روش‌های مبارزه در مدیریت تلفیقی محصول استفاده از عوامل بیولوژیک نظیر زنبور تریکوگراما است که این شیوه مبارزه موجب حفظ زیست بوم شالیزار و افزایش فعالیت حشرات مفید نظیر انواع شکارگرها در مزارع برنج شده و در نهایت منجر به تولید محصول سالم عاری از سموم شیمیایی می شود.

شهرستان بابل دارای ۴۶ هزار و ۸۷۸ هکتار اراضی شالیزاری است.

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر گفت: مبارزه بیولوژیک با رهاسازی زنبور تریکوگراما جهت کنترل جمعیت نسل دوم ساقه‌خوار برنج در یک هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان آغاز شد.

نصراله پورحسین باقری با بیان اینکه این شهرستان بابلسر دارای ۱۶ هزارو ۲۳۲ هکتار اراضی شالیزاری است، گفت: مبارزه بیولوژیک با رهاسازی زنبور تریکوگراما جهت کنترل جمعیت نسل دوم ساقه‌خوار برنج در یک هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی بابلسر تصریح کرد: با اجرای این روش کنترل، از مصرف سموم شیمیایی که خطرات جبران ناپذیری روی انسان و محیط زیست دارد، جلوگیری می‌شود.

این مسوول افزود: مانور رهاسازی زنبور تریکوگراما با حضور کشاورزان پیشرو و مسئولان شهرستانی در روستای کاسگرمحله این شهرستان برگزار شد.

وی اظهار کرد: در این مانور کشاورزان شالیکار توصیه شد برای کسب اطلاعات و راهنمایی های بیشتر به کارشناسان حفظ نباتات مراکز و مدیریت جهاد کشاورزی منطقه خود مراجعه و با توجه به اهمیت زمان مناسب برای رها سازی، قبل از هر اقدامی برای اطلاع دقیق از زمان و روش مناسب مبارزه با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند.

/

مدیر جهاد کشاورزی فریدونکنار از آغاز رهاسازی زنبور تریکوگراما در ۱۶۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان خبر داد.

حمیدرضا معماریان از اولین روز رهاسازی زنبور تریکوگراما در ۱۶۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان فریدونکنار خبر داد.

وی افزود: مرحله اول رهاسازی زنبور تریکوگراما از طریق برگزاری دو مانور مبارزه بیولوژیک علیه آفت ساقه خوار برنج در حوزه شهری و روستای ازباران و نصب تریکوکارت در ۱۶۰ هکتار از اراضی شالیزاری روستاهای مجری طرح بیولوژیک آغاز شد.

این مسئول ادامه داد: کارشناسان پیش آگاهی و شبکه مراقبت برنج و کارشناسان پهنه مراکز در اراضی شالیزاری در ساعات اداری و غیر اداری برای تعیین زمان درست مبارزه با این آفت حضور دارند و در محدوده زمان مناسب و تعیین شده کنترل مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی برای مدیریت بهینه عوامل خسارتزای برنج با الویت کنترل بیولوژیک توصیه می شود.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران