آغاز رهاسازی زنبور تریکوگراما در شالیزارهای ساری و سیمرغ
آغاز رهاسازی زنبور تریکوگراما در شالیزارهای ساری و سیمرغ
مرحله اول رهاسازی زنبور تریکوگراما برای کنترل آفت کرم ساقه‌خوار برنج در 120 هکتار شالیزار بابل و 100 هکتار شالیزار سیمرغ انجام شد.

مرحله اول رهاسازی زنبور تریکوگراما برای کنترل آفت کرم ساقه‌خوار برنج در ۱۲۰ هکتار شالیزار بابل و ۱۰۰ هکتار شالیزار سیمرغ انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از شروع رهاسازی زنبور تریکوگراما در ۲۰۰۰ هکتار شالیزار این شهرستان خبر داد.

سید اسماعیل علوی با بیان اینکه رها سازی عامل بیولوژیک زنبور تریکوگراما در دو هزار هکتار شالیزار شهرستان ساری انجام می شود، اظهار کرد: این روش کنترل بیولوژیک از ۱۲۰ هکتار ‌شالیزار مرکز جهاد کشاورزی پنبه زارکتی آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با بیان اینکه این شهرستان دارای ۲۵ هزار هکتار و ۳۲۲ هکتار اراضی شالیزاری است، تصریح کرد: طرح تولید برنج سالم به روش مدیریت تلفیقی محصول (ICM) در ۷۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری این شهرستان در حال اجرا است.

این مسئول در ادامه افزود: کارشناسان پیش آگاهی و شبکه مراقبت برنج و کارشناسان پهنه مراکز در اراضی شالیزاری در ساعات اداری و غیر اداری و حتی ایام تعطیل برای تعیین زمان درست مبارزه با این آفت حضور دارند و در محدوده زمان مناسب و تعیین شده کنترل مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی برای مدیریت بهینه عوامل خسارتزای برنج با الویت کنترل بیولوژیک توصیه می شود.

علوی گفت: پایین نگه داشتن جمعیت آفات درمزارع، بالا بردن جمعیت حشرات مفید با استفاده از روشهای بیولوژیک با رویکرد سالم سازی محیط زیست، از بین بردن زمینه های مقاومت بیولوژیکی در حشرات و آفات که در اثر سمپاشی های بی رویه به وجود آمده است، ایجاد تعادل بین حشرات مفید و آفات مختلف، کاهش هزینه های تولید زراعی در واحد سطح با جلوگیری از سمپاشی های بی رویه ضروری است.

مدیر جهاد کشاورزی سیمرغ از رهاسازی زنبور تریکوگراما در ۱۰۰ هکتار شالیزار این شهرستان خبر داد.

محمدنقی طالبیان از توزیع و رهاسازی زنبور تریکوگراما در بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان سیمرغ خبر داد.
مدیر جهاد کشاورزی سیمرغ تصریح کرد: رهاسازی زنبور تریکوگراما پس از برگزاری آموزش‌ها و مانورهای مبارزه بیولوژیک علیه آفت ساقه خوار برنج در حوزه شهری و روستایی و نصب تریکوکارت در مزارع برنج آغاز شد.

وی بیان اینکه یکی از روش‌های مبارزه در مدیریت تلفیقی محصول استفاده از عوامل بیولوژیک نظیر زنبور تریکوگراما است، گفت: این شیوه مبارزه موجب حفظ زیست بوم شالیزار و افزایش فعالیت حشرات مفید نظیر انواع شکارگرها در مزارع برنج و در نهایت منجر به تولید محصول سالم عاری از سموم شیمیایی می شود.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران