ایران جزو غنی ترین کشورها از نظر منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع طبیعی و تنوع زیستی جانوری و گیاهی است
ایران جزو غنی ترین کشورها از نظر منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع طبیعی و تنوع زیستی جانوری و گیاهی است
تاکنون در کشورمان افزون بر هشت هزار گونه گیاهی شناسایی شده که از این تعداد حدود ۲ هزار و ۴۰۰ گونه گیاهی آنها انحصاری ایران است. حدود ٩٥ گونه زراعی و ١٠٨ گونه باغی در کشور کشت می شود.

رئیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه تاکنون منشا رویش حداقل ۸۳ گونه زراعی و باغی اصلی در کشور شناسایی شده است، گفت: ایران جزو غنی ترین کشورها از نظر منابع ژنتیکی کشاورزی، منابع طبیعی و تنوع زیستی جانوری و گیاهی در جهان است.

مصطفی آقایی بیان کرد: تاکنون در کشورمان افزون بر هشت هزار گونه گیاهی شناسایی شده که از این تعداد حدود ۲ هزار و ۴۰۰ گونه گیاهی آنها انحصاری ایران است.

رییس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی مستقر در البرز یادآور شد: در مجموع تاکنون ٢٠۴ گونه پستاندار، ۵۵٠ گونه پرنده، ٢٧۴ گونه ماهیان آبهای داخلی، ٢۶٨ گونه خزنده و ٢٢ گونه دوزیست در ایران شناسایی شده است؛ این تنوع سرشار و ثروت عظیم الهی موجب شده تا ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای بیشترین تنوع زیستی در جهان شناخته شود.

آقایی گفت: در حوزه کشاورزی نیز حدود ٩۵ گونه زراعی و ١٠٨ گونه باغی در کشور کشت و کار می شود؛ از این تعداد حداقل ٣۵ گونه زراعی و ٢٢ گونه باغی و تعداد زیادی خویشاوندان وحشی آنها از ایران منشا گرفته اند.

رییس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی یادآورشد: حفظ و بهره برداری عالمانه، هدفمند و پایدار از منابع ژنتیکی می‌تواند کمک موثری به خودکفایی اقتصادی و امنیت ملی کند.

وی اضافه کرد: کشاورزی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، نقش اصلی در امنیت غذایی و توسعه پایدار ایفا می‌کند.

آقایی به شعار امسال هفته جهاد کشاورزی با عنوان «امنیت غذایی، جهش تولید، مشارکت مردمی» اشاره کرد و گفت: تحقق این مهم، نیازمند عزم ملی، همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها، نهادها و مردم در سراسر کشور است.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان تات