دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۷
»   کارگاه های آموزشی  »   کارگاه آموزشی شناخت سموم شیمیایی، کاربرد صحیح و اثرات آن ها
۲۷ تیر ۱۳۹۵ , ساعت ۱۱:۳۳

کارگاه آموزشی شناخت سموم شیمیایی، کاربرد صحیح و اثرات آن ها

کارگاه آموزشی شناخت سموم شیمیایی، کاربرد صحیح و اثرات آن ها روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵ در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران برگزار می شود.

کارگاه آموزشی - مازندران

 

 

 

 

برچسب های گیاهپزشکی ایران