فهرست آفات، بیماری ها و علف های هرز مهم محصولات عمده کشاورزی، سموم و روش های توصیه شده جهت کنترل آنها

سازمان حفظ نباتات کشور - لوگو

چاپ

 

 

نام نشریه: فهرست آفات، بیماری ها و علف های هرز مهم محصولات عمده کشاورزی، سموم و روش های توصیه شده جهت کنترل آنها

ویراستاران: سعیده نوربخش، حمیده صحراییان

تاریخ انتشار: تیرماه ۱۳۹۵

ناشر: معاونت کنترل و مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور

جهت دانلود کلیک کنید: فهرست آفات، بیماری ها و علف های هرز ۱۳۹۵

لینک کوتاه: http://goo.gl/RVEZoZ