دوشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

درباره ما

 

Iran Plant Protection News

پایگاه خبری، علمی و آموزشی

“خبر گیاه پزشکی ایران”

شماره ثبت: ۸۲۵۱۶

آخرین اخبار، رویدادها، یافته های علمی و پژوهشی و مقالات علمی و کاربردی علوم گیاهپزشکی و سلامت گیاهان از ایران و دیگر نقاط جهان را منتشر می کند:

✅ حشره شناسی و آفات گیاهی
✅ بیماری شناسی گیاهی
✅ سم شناسی کشاورزی
✅ بیوتکنولوژی کشاورزی
✅ علوم علفهای هرز
✅ علوم تغذیه گیاهی