پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۹

درباره ما

پایگاه خبری

خبر گیاه پزشکی ایران

Iran Plant Protection News

شماره ثبت: ۸۲۵۱۶

آخرین اخبار، رویدادها، یافته های علمی و پژوهشی و مطالب و مقالات علمی و کاربردی علوم گیاه پزشکی و سلامت گیاهان از ایران و دیگر نقاط جهان را منتشر می کند.

این پایگاه خبری وابستگی به هیچ نهاد یا سازمان دولتی و غیردولتی ندارد و تنها هدف آن انتشار بی طرفانه اخبار در موضوعات مرتبط با گیاهپزشکی و کشاورزی است.

“آگاهی زیربنای پیشرفت و توسعه است”