چهارشنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۸

درباره ما

پایگاه خبری

خبر گیاه پزشکی ایران

Iran Plant Protection News

شماره ثبت: ۸۲۵۱۶

آخرین اخبار، رویدادها، یافته های علمی و پژوهشی و مطالب و مقالات علمی و کاربردی علوم گیاه پزشکی و سلامت گیاهان از ایران و دیگر نقاط جهان را منتشر می کند.