چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
» دانلود » پوستر

شب پره مینوز برگ مرکبات

    عنوان پوستر: شب پره مینوز برگ مرکبات تهیه کننده: محمدرضا ملک زاده (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور) تاریخ: 1393/11/28

مدیریت کنترل پسیل آسیایی مرکبات

    عنوان پوستر: مدیریت کنترل پسیل آسیایی مرکبات (ناقل بیماری لکه سبز مرکبات) تهیه کننده: بهنام معتمدی نیا (عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی) تاریخ:1392/11/23          

کنترل غیرشیمیایی سرخرطومی گیلاس

    عنوان پوستر: کنترل غیرشیمیایی سرخرطومی گیلاس تهیه کننده: رئوف کلیایی (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور) تاریخ: 1392/12/21  

مدیریت تلفیقی پسیل گلابی در باغ های گلابی کشور

    عنوان پوستر: مدیریت تلفیقی پسیل گلابی (Cacopsylla pyricola) در باغ های گلابی کشور تهیه کننده: رئوف کلیائی (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور) تاریخ: 1392/12/21       لینک کوتاه خبر: http://goo.gl/gH8W2u

شب پره مینوز برگ مرکبات

مینوز برگ مرکبات - پوستر

۱۴ / ۰۳ / ۱۳۹۵

    عنوان پوستر: شب پره مینوز برگ مرکبات تهیه کننده: محمدرضا ملک زاده (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور) تاریخ: 1393/11/28 ادامه مطلب

مدیریت کنترل پسیل آسیایی مرکبات

پسیل آسیایی مرکبات-پوستر

۱۴ / ۰۲ / ۱۳۹۵

    عنوان پوستر: مدیریت کنترل پسیل آسیایی مرکبات (ناقل بیماری لکه سبز مرکبات) تهیه کننده: بهنام معتمدی نیا (عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی) تاریخ:1392/11/23           ادامه مطلب

کنترل غیرشیمیایی سرخرطومی گیلاس

سرخرطومی گیلاس-پوستر

۱۴ / ۰۱ / ۱۳۹۵

    عنوان پوستر: کنترل غیرشیمیایی سرخرطومی گیلاس تهیه کننده: رئوف کلیایی (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور) تاریخ: 1392/12/21   ادامه مطلب

مدیریت تلفیقی پسیل گلابی در باغ های گلابی کشور

پسیل گلابی

۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹۴

    عنوان پوستر: مدیریت تلفیقی پسیل گلابی (Cacopsylla pyricola) در باغ های گلابی کشور تهیه کننده: رئوف کلیائی (عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور) تاریخ: 1392/12/21       لینک کوتاه خبر: http://goo.gl/gH8W2u ادامه مطلب

  • آخرین مطالب