چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
» دانلود » نرم افزار

سومین نسخه اپلیکیشن اندرویدی ترویجی مرکبات منتشر شد

به گزارش گیاهپزشکی ایران (ippn.ir) از روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، سومین نسخه اپلیکیشن اندرویدی موبایل برای استفاده عموم مردم به خصوص باغداران و بهره‌برداران مرکبات جهت دسترسی آسان به مطالب تحقیقاتی، نشریات و دستورالعمل‌های فنی و ترویجی مرکبات طراحی شد. دکتر گل‌محمدی رییس پژوهشکده در گفتگویی در این باره اظهار داشتند: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در راستای اهداف و فعالیت‌های ترویجی و برای ارتقاء دانش فنی باغداران ...

طراحی و انتشار اپلیکیشن دستورالعمل‌های فنی و ترویجی مرکبات

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، دکتر مرتضی گل‌محمدی رییس پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در گفتگویی اظهار داشتند، در راستای اهداف و فعالیت‌های ترویجی و برای ارتقاء دانش فنی باغداران مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، ساخت و طراحی نرم‌افزار اندرویدی دستورالعمل‌های فنی و ترویجی مرکبات در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا روابط عمومی پژوهشکده اقدام به انتشار آخرین دستورالعمل‌های فنی و ترویجی مرکبات از طریق طراحی و ساخت اپلیکیشن ...

سومین نسخه اپلیکیشن اندرویدی ترویجی مرکبات منتشر شد

اپلیکیشن مرکبات

۱۵ / ۰۴ / ۱۳۹۵

به گزارش گیاهپزشکی ایران (ippn.ir) از روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، سومین نسخه اپلیکیشن اندرویدی موبایل برای استفاده عموم مردم به خصوص باغداران و بهره‌برداران مرکبات جهت دسترسی آسان به مطالب تحقیقاتی، نشریات و دستورالعمل‌های فنی و ترویجی مرکبات طراحی شد. دکتر گل‌محمدی رییس پژوهشکده در گفتگویی ... ادامه مطلب

طراحی و انتشار اپلیکیشن دستورالعمل‌های فنی و ترویجی مرکبات

طراحی و انتشار اپلیکیشن دستورالعمل‌های فنی و ترویجی مرکبات

۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، دکتر مرتضی گل‌محمدی رییس پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در گفتگویی اظهار داشتند، در راستای اهداف و فعالیت‌های ترویجی و برای ارتقاء دانش فنی باغداران مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، ساخت و طراحی نرم‌افزار اندرویدی دستورالعمل‌های فنی و ترویجی مرکبات در دستور ... ادامه مطلب

  • آخرین مطالب