چهارشنبه, ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
» رویداد ها » سخنرانی ها

بررسی وضعیت سفیدبالک توت در فضای سبز شهر تهران

با همکاری انجمن حشره شناسی ایران، سخنرانی علمی با موضوع سفید بالک توت در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برگزار می گردد. موضوع سخنرانی: بررسی سفیدبالک توت Aleuroclava sp. (Hem. Aleyrodidae) در فضای سبز شهر تهران سخنران: دکتر شهاب منظری تاریخ: 11 خرداد 1395 زمان: ساعت 10 صبح مکان: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور- سالن سگال

New Advances in Insect Pest Chemical Ecology, Odorscape and Kairomones from Cultivated Biocoenosis

  سخنرانی علمی در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برگزار می گردد. موضوع سخنرانی: New Advances in Insect Pest Chemical Ecology, Odorscape and Kairomones from Cultivated Biocoenosis سخنران: Dr. Brigitte Frérot از موسسه ملی تحقیقات کشاورزی فرانسه (INRA) زمان: چهار‌شنبه  29 اردیبهشت‌ماه  1395 ساعت:   10 صبح مکان: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور- سالن سگال  

نقش و اهمیت زنبورهای Bumble درگرده‌افشانی سبزی‌های گلخانه‌ای

سخنرانی علمی در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار می گردد. موضوع سخنرانی: نقش و اهمیت زنبورهای Bumble درگرده‌افشانی سبزی‌های گلخانه‌ای سخنران: دکتر ولی‌اله بنی‌عامری  تاریخ: سه‌شنبه  28  اردیبهشت‌ماه 1395 زمان: ساعت  10 صبح مکان: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور- سالن سگال    

بررسی اقتصادی روش های مختلف کنترل زنجرک خرما و نقش سازه های اقتصادی – اجتماعی موثر درمدیریت آن

سخنرانی-زنجرک خرما

۳۱ / ۰۵ / ۱۳۹۵

    موضوع سخنرانی: بررسی اقتصادی روش های مختلف کنترل زنجرک خرما و نقش سازه های اقتصادی - اجتماعی موثر درمدیریت آن سخنران: دکتر مجید حسنی مقدم تاریخ: سه شنبه 2 شهریور ماه 1395 زمان: ساعت 10 صبح مکان: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور- سالن سگال   ادامه مطلب

بررسی وضعیت سفیدبالک توت در فضای سبز شهر تهران

بررسی وضعیت سفیدبالک توت در فضای سبز شهر تهران

۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵

با همکاری انجمن حشره شناسی ایران، سخنرانی علمی با موضوع سفید بالک توت در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برگزار می گردد. موضوع سخنرانی: بررسی سفیدبالک توت Aleuroclava sp. (Hem. Aleyrodidae) در فضای سبز شهر تهران سخنران: دکتر شهاب منظری تاریخ: 11 خرداد 1395 زمان: ساعت 10 صبح مکان: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور- سالن سگال... ادامه مطلب

New Advances in Insect Pest Chemical Ecology, Odorscape and Kairomones from Cultivated Biocoenosis

New Advances in Insect Pest Chemical Ecology, Odorscape and Kairomones from Cultivated Biocoenosis

۲۵ / ۰۲ / ۱۳۹۵

  سخنرانی علمی در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برگزار می گردد. موضوع سخنرانی: New Advances in Insect Pest Chemical Ecology, Odorscape and Kairomones from Cultivated Biocoenosis سخنران: Dr. Brigitte Frérot از موسسه ملی تحقیقات کشاورزی فرانسه (INRA) زمان: چهار‌شنبه  29 اردیبهشت‌ماه  1395 ساعت:   10 صبح مکان: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور- سالن سگال... ادامه مطلب

نقش و اهمیت زنبورهای Bumble درگرده‌افشانی سبزی‌های گلخانه‌ای

نقش و اهمیت زنبورهای Bumble درگرده‌افشانی سبزی‌های گلخانه‌ای

۲۵ / ۰۲ / ۱۳۹۵

سخنرانی علمی در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار می گردد. موضوع سخنرانی: نقش و اهمیت زنبورهای Bumble درگرده‌افشانی سبزی‌های گلخانه‌ای سخنران: دکتر ولی‌اله بنی‌عامری  تاریخ: سه‌شنبه  28  اردیبهشت‌ماه 1395 زمان: ساعت  10 صبح مکان: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور- سالن سگال     ادامه مطلب

  • آخرین مطالب