| Sunday, 14 July , 2024
دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سپردار سفید توت در باغات کیوی 19 مرداد 1400

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سپردار سفید توت در باغات کیوی

دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی سپردار سفید توت در باغات کیوی توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

تاکید بر رفع موانع همکاری های تحقیقاتی کشاورزی ایران با چین 20 اردیبهشت 1400

تاکید بر رفع موانع همکاری های تحقیقاتی کشاورزی ایران با چین

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بر رفع موانع همکاری های تحقیقاتی در زمینه ۲۸ پروژه مشترک بخش کشاورزی میان ایران و چین تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز بازرگان در حاشیه نخستین سمپوزیوم بین المللی مشترک میان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و آکادمی علوم کشاورزی یانان […]

زمان مبارزه با سپردار سفید توت در باغ‌های سیاه ریشه و کیوی 18 اردیبهشت 1400
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد

زمان مبارزه با سپردار سفید توت در باغ‌های سیاه ریشه و کیوی

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران زمان مناسب مبارزه شیمیایی با آفت سپردار سفید توت را از 16 تا 30 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد.