| Sunday, 14 July , 2024
خسارت جدی مگس میوه مدیترانه ای به میوه‌های سر درختی طبس + فیلم 10 تیر 1403

خسارت جدی مگس میوه مدیترانه ای به میوه‌های سر درختی طبس + فیلم

مگس میوه مدیترانه‌ای سبب کاهش شدید محصولات سر درختی در شهرستان طبس شده است.