| Sunday, 14 July , 2024
توصیه های فنی پیشگیری از خسارت در باغات سیاه ریشه 24 فروردین 1402

توصیه های فنی پیشگیری از خسارت در باغات سیاه ریشه

سرپرست مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران توصیه های فنی برای پیشگیری و کاهش خسارت آفات و بیماری ها در باغات سیاه ریشه را اعلام کرد. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران، فرید بیگی با اشاره به اهمیت پیشگیری و کاهش خسارت آفات و بیماری ها در باغات سیاه ریشه، توصیه های […]

آفات‌ گلابی و راه های مبارزه با آنها 16 مرداد 1395
مدیر جهاد كشاورزی شهرستان ساری تشریح کرد

آفات‌ گلابی و راه های مبارزه با آنها

مدیر جهاد كشاورزی شهرستان ساری، آفت‌هایی که موجب خسارت به محصول گلابی می‌شود را بیان کرد.

زنگار سیب 18 دی 1394
نشریه آموزشی ترویجی

زنگار سیب

زنگار سیب یکی از دلایل پایین آمدن کیفیت ظاهری و ارزش میوه سیب در بازارهای داخلی و خارجی است. برخی ارقام سیب به زنگار مقاوم هستند.