| Saturday, 13 July , 2024
کشت دیم زیر اشکوب، آتش‌ سوزی‌ های عمدی و غیرعمدی، عوامل مهم در تخریب جنگل‌ های زاگرس 30 خرداد 1403
دلایل و راه های جلوگیری از تخریب جنگل ها بررسی شد

کشت دیم زیر اشکوب، آتش‌ سوزی‌ های عمدی و غیرعمدی، عوامل مهم در تخریب جنگل‌ های زاگرس

کارگاه آموزشی راه‌های جلوگیری از تخریب عرصه‌های جنگلی با هدف آموزش دلایل عمدی و غیرعمدی آتش‌سوزی جنگل‌ها در بخش سیوان برگزار شد.