| Monday, 22 July , 2024
کاهش وزن توت‌فرنگی‌ها در نتیجه استفاده از آفت‌کش‌ها 05 مهر 1401
یافته علمی پژوهشگران دانشگاه لوند سوئد

کاهش وزن توت‌فرنگی‌ها در نتیجه استفاده از آفت‌کش‌ها

استفاده از آفت‌کش کلوتیانیدین سرعت حرکت زنبور‌ها را کندتر و توانایی آن‌ها را در گرده‌افشانی گل‌های توت‌فرنگی مختل می‌کند که نتیجه آن کوچک تر شدن توت فرنگی هاست.