| Monday, 22 July , 2024
دشت گل‌های بابونه جنگل فندقلوی نمین 24 خرداد 1399

دشت گل‌های بابونه جنگل فندقلوی نمین

رویش همه ساله گل‌های بابونه از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه در جنگل فندقلوی نمین، زیبایی خاصی را به این منطقه گردشگری بخشیده و گردشگران زیادی را به خود جذب کرده است.