| Monday, 22 July , 2024
هشدار سازمان حفظ نباتات در خصوص تهیه، توزیع و مصرف برخی سموم قاچاق و غیرمجاز 19 مرداد 1395
اطلاعیه سازمان حفظ نباتات كشور

هشدار سازمان حفظ نباتات در خصوص تهیه، توزیع و مصرف برخی سموم قاچاق و غیرمجاز

سازمان حفظ نباتات در خصوص توزیع غیرقانونی برخی سموم قاچاق و غیرمجاز اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد.