| Sunday, 14 July , 2024
اره های بی صدا شبانه در سکوت قامت درختان زاگرس را خم می کنند + فیلم 31 تیر 1401

اره های بی صدا شبانه در سکوت قامت درختان زاگرس را خم می کنند + فیلم

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس با بیان این مطلب که سودجویان ۳۰ هکتار ازدرختان بلوط جنگل‌ های زاگرس در استان را ازبین برده اند، گفت: سودجویان عمدتا درختان را برای ایجاد اراضی دیم و همچنین تهیه و فروش زغال قطع می‌کنند. این روز‌ها علاوه بر عوامل طبیعی مانند خشکسالی و تغییرات اقلیمی و همچنین آفت […]