| Saturday, 13 July , 2024
هوشمندسازی گیاهپزشکی در تدوین برنامه راهبردی امنیت غذایی کشور 26 خرداد 1403
شهرام نعیمی رییس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی در گفتگو با رادیو سلامت:

هوشمندسازی گیاهپزشکی در تدوین برنامه راهبردی امنیت غذایی کشور

شهرام نعیمی رییس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ضمن حضور در برنامه از مزرعه تا سفره رادیو سلامت، به شرح فعالیت‌های این موسسه در راستای برنامه راهبردی امنیت غذایی کشور پرداخت.

معرفی نماتدکش‌ با پایه گیاهی و قارچی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان 13 شهریور 1402
رئیس بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور اعلام کرد:

معرفی نماتدکش‌ با پایه گیاهی و قارچی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی، نماتدکش با پایه گیاهی و قارچی معرفی کرده‌اند.

مرکز رشد و نوآوری فن آوری های گیاهپزشکی: مرکزی برای تجاری سازی یافته های علمی پژوهشگران 08 دی 1399

مرکز رشد و نوآوری فن آوری های گیاهپزشکی: مرکزی برای تجاری سازی یافته های علمی پژوهشگران

رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در مراسم افتتاح مرکز رشد و نوآوری فن آوری های گیاهپزشکی گفت: تعدادی از شرکت های مستقر در این مرکز رشد مربوط به اعضای هیات علمی و پژوهشگران موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور است که با هدف تجاری سازی یافته های خود در این مرکز فعالیت می کنند. وی ادامه […]