| Sunday, 14 July , 2024
مرگ مشکوک شمشادهای شمال 27 بهمن 1397

مرگ مشکوک شمشادهای شمال

رئیس انجمن جنگلبانی کشور، بیماری شمشاد جنگل‌های شمال را مشکوک دانست و گفت: وقتی در مدت ۵ سال دو مشکل بزرگ بیماری و پس از آن آفت که نوعی پروانه است فقط برای یک گونه اتفاق می‌افتد جای سوال دارد و چگونگی امکان وقوع آن باید مورد بررسی قرار گیرد. هادی کیا دلیری، عضو هیئت […]