| Saturday, 13 July , 2024
شبیه‌سازی کشت و زرع در اراضی کشاورزی به کمک هوش مصنوعی 30 خرداد 1403
هوش مصنوعی به کمک کشاورزان می‌آید

شبیه‌سازی کشت و زرع در اراضی کشاورزی به کمک هوش مصنوعی

گروهی از محققان دانشگاه بن آلمان نرم افزاری را با قابلیت شبیه‌سازی رشد محصولات زراعی توسعه داده‌اند که مبنای آن هوش مصنوعی است.