| Sunday, 14 July , 2024
بیماری سوختگی شاخ و برگ یا بلایت سیب زمینی + فیلم 16 دی 1399
گیاهان هم ایستاده می میرند

بیماری سوختگی شاخ و برگ یا بلایت سیب زمینی + فیلم

خاطره تلخ از بین رفتن مزارع سیب زمینی و قحطی سال 1845 در اروپا (به ویژه ایرلند) در نتیجه شیوع بیماری بلایت سیب زمینی و مرگ و میر و مهاجرت اجباری میلیون ها نفر در اثر این قحطی از ذهن تاریخ پاک نشده است.