| Monday, 22 July , 2024
فروردین، فرصت طلایی برای مبارزه با آفات پسته 14 فروردین 1402

فروردین، فرصت طلایی برای مبارزه با آفات پسته

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان یزد گفت: بررسی‌ها و نتایج پایش و رصد اقلیمی نشان می‌دهد که هم اکنون بهترین زمان برای مبارزه با آفات است. مرتضی فتاحی گفت: هم اکنون که درختان در مرحله گل دهی هستند و گیاه پسته به شکل ارزن است، مهمترین زمان برای مبارزه با آفات پروانه چوبخوار، […]

اخلال در جفتگیری و چالش های کاربرد آن در کنترل خسارت حشرات زیان آور کشاورزی 09 دی 1399

اخلال در جفتگیری و چالش های کاربرد آن در کنترل خسارت حشرات زیان آور کشاورزی

فرومون های جنسی گروهی از کیمیاپیام ها (پیامهای شیمیایی) هستند که بطور طبیعی توسط حشرات تولید می شوند و در جستجوی جنس مخالف و در نتیجه جفت گیری حشرات  نقش اساسی ایفا می کنند. حدود شصت سال از طرح این فرضیه که اگر بتوان غلظت بالایی از فرومون جنسی یک گونه حشره را در فضا […]