| Monday, 22 July , 2024
نشست هم اندیشی نخبگان در موسسه تحقیقات پنبه کشور 26 خرداد 1403
با موضوع آفت تریپس پنبه

نشست هم اندیشی نخبگان در موسسه تحقیقات پنبه کشور

جلسه نشست تخصصی نخبگان با موضوع مدیریت آفات اول فصل مزارع پنبه با تاکیـد بر تریپس پیاز (Thrips tabaci) در موسسه تحقیقات پنبه کشور برگزار شد.

اجرای طرح آزمایشی کنترل سوسک سیاه گندم در مزارع رامهرمز 09 بهمن 1400

اجرای طرح آزمایشی کنترل سوسک سیاه گندم در مزارع رامهرمز

مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز از اجرای طرح آزمایشی کنترل سوسک سیاه گندم در اراضی کشاورزی شهرستان خبر داد. فرشاد مهرابی گفت: به منظور کنترل آفت سوسک سیاه گندم که از آفت‌های بسیار شایع در مزارع رامهرمز است، طرح آزمایشی استفاده از سم سیستمیک کروزر در مزارع روستای چراغ شهریاری اجرا شد. وی بیان داشت: با […]