بازدید مدیرکل دفتر محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
بازدید مدیرکل دفتر محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
در این بازدید ضمن آشنایی با فعالیت‌های موسسه از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی مؤسسه در حوزه آفت‌کش‌ها، بیماری‌های گیاهی، حشره‌شناسی کشاورزی، تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی مطلع شدند.

دکتر علیرضا رفیعی‌پور مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی و به همراه معاون خود مهندس محمدحسین کریمی از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ضمن آشنایی با فعالیت‌های موسسه از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی مؤسسه در حوزه آفت‌کش‌ها، بیماری‌های گیاهی، حشره‌شناسی کشاورزی، تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی مطلع شدند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، در جلسه‌ای که با حضور دکتر جعفری رییس، آقای دکتر مین‌باشی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها، دکتر حیدری معاون برنامه ‌ریزی و پشتیبانی و خانم مهندس قطبی مسئول روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار شد، ابتدا دکتر مین‌باشی ضمن معرفی موسسه و شرح وظایف آن، به ارائه دانش‌های فنی و فعالیت‌های بخش‌های تحقیقاتی پرداخت. سپس آقای دکتر جعفری توضیحاتی در زمینه فعالیت‌های زیست محیطی انجام شده در موسسه به منظور بهبود سلامت غذا ارائه نمود.

وی افزود: ما باید همیشه تحلیلی بر روی داده‌های خود داشته باشیم و فعالیت‌مان بر اساس نیازهای جامعه تنظیم کنیم. ایشان به اهمیت جایگاه دفتر محیط زیست در وزارتخانه اشاره نمود و به نقش آن در خصوص نحوه مصرف آفتکش‌ها و نظارت بر آن تاکید کرد. پایش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، کنترل کیفی سموم و همکاری با دفتر محیط ریست در این راستا را از توانایی‌های موسسه برشمرد.

مهندس کریمی به ارتباطات خوب دفتر محیط زیست با موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور و همکاری موسسه در نگارش ۱۶ دستورالعمل محصول گواهی شده اشاره نمود. دکتر رفیعی‌پور نیز در خصوص نگاه جدید دفتر محیط زیست به جایگاه موسسات تحقیقاتی در بخش تولید محصولات کشاورزی، همکاری با آن‌ها برای حفظ سلامت محصولات غذایی، ارزیابی اثربخشی سموم و تحلیل آنها توضیحاتی ارائه و اظهار امیدواری کرد بین موسسات تحقیقاتی و دفاتر وزارتخانه ارتباط و همکاری بیشتری برقرار گردد. وی افزود حق مردم است از سلامت و کیفیت محصولاتی که بر سر سفره خود میبرند آگاه باشند.

در ادامه از بخش‌های تحقیقات آفتکش‌ها و بیماری‌های گیاهی مؤسسه و امکانات آزمایشگاه‌های مستقر در این دو بخش بازدید به عمل آمد و مدیران بخش‌ها و مسئولین آزمایشگاه‌ها توضیحاتی در مورد فعالیت‌های انجام شده و در حال انجام برای بازدیدکنندگان ارائه نمودند.