پنجشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سفیدک پودری انگور
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ , ساعت ۸:۵۸

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سفیدک پودری انگور

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی سفیدک پودری انگور توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

بیماری سفیدک پودری ( حقیقی یا سطحی) انگور، از جمله مخرب ترین بیماری های انگور در اغلب تاکستان های جهان است. بیماری برای اولین بار در سال ۱۸۳۴ میلادی از آمریکای شمالی و سپس در سال۱۸۴۵ از اروپا گزارش گردید. در ایران، ۵۵ تا ۶۰ درصد از تاکستان های کشور عامل این بیماری وجود دارد.

این بیماری می تواند در تمام مراحل رشد، به گیاه خسارت وارد کند و باعث کاهش کمی و کیفی محصول، افزایش هزینه های تولید و کاهش طول عمر درخت انگور شود. قارچ عامل این بیماری می تواند تمام بافت های سبز انگور از جمله، هر دو سطح برگ، دم برگ، خوشه، سرشاخه و میوه را مورد حمله قرار داده و آسیب جدی وارد کند.

برای دریافت “دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی سفیدک پودری انگور” کلیک کنید:

مطالب مرتبط

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی بیماری پیرس انگور توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید. یک بیماری آوندی است و از ...
یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه تگزاس ای.اند.ام. (Texas A&M) منجر به کشف و توسعه اولین روش طبیعی درمانی و کنترل کننده بیماری پیرس در محصول انگور با استفاده از باکتریوفاژ شده است....
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها