پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی پژمردگی باكتریایی (پوسیدگی قهوه ای) سیب زمینی
۲۷ تیر ۱۴۰۰ , ساعت ۱۰:۵۷

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی پژمردگی باکتریایی (پوسیدگی قهوه ای) سیب زمینی

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی پژمردگی باکتریایی (پوسیدگی قهوه ای) سیب زمینی توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی پژمردگی باکتریایی (پوسیدگی قهوه ای) سیب زمینی توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید.

باکتری Ralstonia solanacearumعامل بیماری پژمردگی سیب زمینی است که از لحاظ اهمیت دومین عامل محدود کننده کشت و تولید سیب زمینی در دنیا محسوب می شود و یکی از مهم ترین و شایع ترین بیماریهای سیب زمینی در مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری و بعضی از مناطق معتدله گرم دنیا می باشد. این بیماری از مناطق نسبتا سرد نیز گزارش شده است و خسارت فراوانی را به این محصول وارد می سازد.

.

برای دریافت دســـتورالعمـل اجرایی مـدیریت تلفیقی پژمردگی باکتریایی (پوسیدگی قهوه ای) سیب زمینی کلیک کنید:

مطالب مرتبط

0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها