پنجشنبه, ۰۹ آذر ۱۴۰۲
»   مطالب, نشریه و دستورالعمل  »   دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی مگس انجیر آفریقایی
6 شهریور 1400 , ساعت 13:35

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی مگس انجیر آفریقایی

دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی مگس انجیر آفریقایی توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات تهیه و تـدوین گردید.

دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی مگس انجیر آفریقایی توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات تهیه و تـدوین گردید.

مگس انجیر آفریقایی به عنوان یک آفت ثانویه محسوب می شود که می تواند روی دامنه وسیعی از درختان میوه تغذیه کند. با وجود این، حشره قادر به ایجاد خسارت اقتصادی به عنوان آفت اولیه روی درختان انجیر در برزیل بوده است.

آلودگی به این آفت می تواند باعث کاهش محصول انجیر تا ۸۰ درصد گردد. این امر در سال های گذشته و روی انجیر استهبان اتفاق افتاد.

با جابجایی میوه های آلوده، این مگس می تواند تا مسافت های طولانی منتقل شده و می تواند مناطق جدید را آلوده نماید. در آمریکای جنوبی این حشره آفتی مهم روی مرکبات و هلو بوده است. اگرچه خسارت به این دو گونه محصولات ناشی از رسیدگی بیش از حد میوه روی درخت بوده است.

آفت همچنین هزینه های تولید محصول را افزایش داده و در باغات انجیری که آفت مستقر شده است مبارزه با آفت الزامی است.

.

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی مگس انجیر آفریقایی را از اینجا دریافت کنید:

مطالب مرتبط

No Thoughts on دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی مگس انجیر آفریقایی

Leave A Comment

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها

  • <div id="div_eRasanehTrustseal_82516"></div>
    <script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script>
    <script>eRasaneh_Trustseal(82516, true);</script>