دوشنبه, ۰۳ آبان ۱۴۰۰
»   اخبار, اخبار ایران, استان ها, مازندران  »   کلزاکاران مراقب آفت کک کلزا باشند / ضدعفونی بذر ضروری است
۷ مهر ۱۴۰۰ , ساعت ۱۱:۵۳

کلزاکاران مراقب آفت کک کلزا باشند / ضدعفونی بذر ضروری است

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به لزوم كنترل و مبارزه با آفات اول فصل مزارع كلزا به خصوص آفت کک کلزا، بر ضد عفونی بذور تاکید کرد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به لزوم کنترل و مبارزه با آفات اول فصل مزارع کلزا به خصوص آفت کک کلزا، بر ضد عفونی بذور تاکید کرد.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی مازندران، عبدالرحمن زاغی با اشاره به لزوم کنترل و مبارزه با آفات اول فصل مزارع کلزا به خصوص آفت کک کلزا در مناطق شمالی، بر ضد عفونی بذور با سموم مجاز برای مدیریت کک چلیپائیان کلزا تاکید کرد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: ضدعفونی کردن بذور کلزا در مناطقی که هرساله با آفت کک چلیپائیان مواجه هستند ضروری است و در صورت عدم ضد عفونی بذر، می بایست با انجام سمپاشی بموقع از خسارت آفت مذکور به مزارع کلزا جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه سوسک کک از مهمترین آفات مزارع کلزاست که در اوایل رشد گیاه و در مرحله گیاهچه به گیاهان خانواده چلیپائیان خصوصا کلزا خسارت وارد می کند، درباره راه های کنترل زراعی این آفت اظهار کرد: تاریخ کشت و کشت بموقع و استفاده از بذور مرغوب و بستر مناسب، خسارت سوسک های کک مانند را کاهش می دهد.

زاغی با اظهار اینکه زود کاشتن و عمق مناسب کاشت، کمک می کند که بوته ها زودتر ظاهر و رشد کرده و در برابر خطر حمله سوسک مصون بمانند، تصریح کرد: تناوب زراعی و اجرای یک برنامه ۳-۲ ساله برای جلوگیری از افزایش تراکم این آفت در مناطقی که جمعیت زیاد است، الزامی است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران کاشت گیاهان مقاوم به این آفت و آبیاری در فواصل کم در مناطق خشک و نیمه خشک بعد از کشت کلزا و عملیات خاک ورزی را از راه های دیگر کنترل زراعی سوسک کک برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی، درباره کنترل شیمیایی، گفت: ضد عفونی بذور قبل از کاشت با استفاده از سموم توصیه شده، ایمیدا کلوپرید، تیا متوکسام، مالاتیون و آلفاسایپرمترین الزامی است و اولین مرحله سمپاشی به محض مشاهده حشرات کامل در حاشیه مزارع قبل از پراکنده شدن سوسک به داخل مزرعه است.

مطالب مرتبط

دســـتورالعمـل اجرایی مدیریت تلفیقی کک چلیپائیان کلزا توســـط دفتر پیش آگاهی سازمـان حفـظ نباتـات بـا همکـاری محققین موســسه تحقیقات گیاهپزشـکی تهیه و تـدوین گردید. سوسك های كک مانند (Flea Beetles) ...
0 Comments

No Comment.

  • آخرین مطالب

  • برچسب ها