مبارزه با کرم جوانه خوار بلوط در جنگل های لرستان + فیلم
مبارزه با کرم جوانه خوار بلوط در جنگل های لرستان + فیلم

مبارزه با کرم آفت جوانه خوار بلوط در سطح دو هزار هکتار از جنگلهای لرستان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان چگنی گفت: کرم جوانه خوار، آفتی است که هر سال از اواخر اسفند ماه و شروع فصل بهار با تغذیه از جوانه‌ی درختان […]

مبارزه با کرم آفت جوانه خوار بلوط در سطح دو هزار هکتار از جنگلهای لرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان چگنی گفت: کرم جوانه خوار، آفتی است که هر سال از اواخر اسفند ماه و شروع فصل بهار با تغذیه از جوانه‌ی درختان بلوط شروع به فعالیت می‌کند.

عبد الرضا ذاکری مطلق گفت: این کرم در مرحله سه زیستی خود قرار دارد و با زندگی در جوانه برگ درختان باعث مرگ تدریجی برگ‌ها خواهد شد.

در حال حاضر۵۳ هزار هکتار از جنگل‌های یازده استان زاگرس نشین درگیر دو آفت کرم جوانه خوار و برگ خوار سفید هستند.

معاون حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز گفت: با توجه به پایش صورت گرفته از اسفند ماه تا کنون سطح دو هزار هکتار از جنگل‌های مبتلا به آفت جوانه خوار بلوط در استان شناسایی شده است.

بهروز دریکوند افزود: کار محلول پاشی بر ضد آفت جوانه خوار بلوط تا پایان فروردین در استان ادامه دارد

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم آباد هم هم تغییرات اقلیمی، خشکسالی، دخالت‌های انسانی در زیست بوم وچرای بی رویه را از جمله دلایل طغیان جمعیت کرم جوانه خوار بلوط عنوان کرد و مبارزه بیولوژیک با آن را ضروری دانست.

علی حسینی افزود: در روش مبارزه بیولوژیک سم شیمیایی وارد بدن آفت خوار می‌شود و پس از مسمومیت آن، زمینه تلف شدن آن را فراهم می‌کند.

مجید رضائیان کارشناس منابع طبیعی نیز می‌گوید: اگر در زمان مناسب با این آفت مقابله نشود، این کرم بالغ شده و با تخم گذاری زمینه هجوم تعداد بیشتری از آن‌ها در سالیان بعد به درختان بلوط فراهم خواهد شد.

منطقه زاگرس حدود ۳۰ میلیون هکتار وسعت داره که شش میلیون هکتار از آن جنگل بلوط است و معیشت بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ساکنین مناطق وابسته به جنگل است.

در لرستان نیز یک میلیون و ۲۱۷ هزار هکتار جنگل بلوط وجوددارد.

.

توضیح خبر: برای کنترل آفات جوانه خوار و برگخوار بلوط از محولپاشی با محلول زیستی بی تی (BT) استفاده می شود که حشره کش با منشا طبیعی است و نه شیمیایی.

.