کشف پادزهری برای سمی ترین قارچ جهان
کشف پادزهری برای سمی ترین قارچ جهان
پژوهشگران ماده جدیدی را به عنوان پاد زهر بالقوه برای مسمومیت ناشی از قارچ کلاهک مرگ در انسان کشف کرده اند. این قارچ سمی مسئول بیش از ۹۰ درصد مرگ‌ های مرتبط با مصرف قارچ در سراسر جهان است.

روز گذشته سازمان غذا و داروی ایالات متحده، پادزهری به نام ماده تشخیصی ایندوسیانین سبز را تایید کرده است که مسمومیت ناشی از آلفا آمانیتین را کاهش می دهد. این ماده سمی توسط خطرناک ترین قارچ جهان به نام کلاه مرگ تولید می شود.

به گزارش سیناپرس، پژوهشگران ماده جدیدی را به عنوان پاد زهر بالقوه برای مسمومیت ناشی از قارچ کلاهک مرگ در انسان کشف کرده اند. این قارچ سمی مسئول بیش از ۹۰ درصد مرگ‌ های مرتبط با مصرف قارچ در سراسر جهان است.

باید توجه داشت مسمومیت با قارچ عامل اصلی مرگ و میر در حوادث مسمومیت غذایی در سراسر جهان است. برای نمونه تنها در چین، تقریباً ۴۰ هزار مورد مسمویت شدید و ۷۸۸ مورد مرگ بین سال‌ های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰به دلیل مصرف این قارچ گزارش شده است.

مطالعات انجام شده نشان می دهد: سم اصلی تولید شده توسط قارچ کلاهک مرگ، آلفا آمانیتین است و ورود آن به بدن موجودات زنده باعث آسیب های جبران ناپذیر کبدی، کلیوی و مرگ می شود. باید اذعان داشت علیرغم اثرات کشنده این سم، مکانیسم مولکولی دقیق آلفا آمانیتین نامشخص بوده و تا کنونهیچ پادزهر خاصی برای آن ارائه نشده بود.

طی این مطالعات جدید دکتر جیائو پینگ وانگ (Qiaoping Wang) و همکارانش از روش غربالگری CRISPR در سطح ژنوم برای شناسایی اهداف مولکولی در سم آلفا آمانیتین استفاده کرده و دریافتند: پروتئین STT3B، یک جزء کلیدی از مسیر بیوسنتز N- گلیکان محسوب می شود که در فرایند بیولوژیکی این سم نقش دارد. پژوهشگران در ادامه با استفاده از غربالگری مجازی دارو، ایندوسیانین سبز را به عنوان یک مهارکننده STT3B شناسایی کردند که ممکن است از مسمومیت کبدی جلوگیری کند. همچنین مشخص شد که ایندوسیانین سبز احتمال بقای رده های سلولی انسانی و موش هایی را که در معرض آلفا آمانیتین قرار گرفته اند را افزایش می دهد.

پژوهشگران این تیم مطالعاتی اعلام کردند تحقیقات بیشتری برای درک مکانیسم‌ های دقیق ایندوسیانین سبز برای مهار آلفا آمانیتین و ارزیابی ایمنی آن برای استفاده در انسان مورد نیاز است. نویسندگان همچنین پیشنهاد می‌کنند که روش ترکیب غربالگری CRISPR در کل ژنوم با غربالگری دارویی مجازی می ‌تواند به شناسایی سریع پادزهر های جدید برای سایر سموم انسانی مرتبط با پزشکی کمک کند.

شرح کامل این مطالعات در آخرین شماره مجله تخصصی Nature Communications، منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار دارد.