تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی گیاه پزشکی ایران + فیلم
تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی گیاه پزشکی ایران + فیلم
گزارش خبری از مجموعه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی گیاه پزشکی ایران واقع در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

سازمان ملل متحد روز ۱۲ ماه می (دوم خرداد) را روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری کرده است. به این مناسبت گزارش خبری کشاورز پلاس را از مجموعه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی گیاه پزشکی ایران واقع در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور که از بزرگترین و مهمترین مجموعه های تنوع زیستی کشور است را در ادامه ببینید.

  • منبع خبر : کشاورز پلاس