لزوم توجه به مدیریت تلفیقی در مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج برای تولید محصول سالم
لزوم توجه به مدیریت تلفیقی در مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج برای تولید محصول سالم
مدیریت تلفیقی در مبارزه با آفات برنج کاری از جمله کرم ساقه خوار قابل اجرا است و می توان با شخم و شیار زمستانه، از بین بردن علف های هرز حاشیه مزارع، جدا کردن بوته های نشا مریض و رها کردن زنبور به نتیجه دلخواه رسید.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور مستقر در آمل، مبارزه تلفیقی علیه کرم ساقه خوار برنج را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگرچه شالیکاران شمال همچنان با تناقضات زیادی مواجه هستند اما با مدیریت تلفیقی در مبارزه غیر شیمیایی می توانند بدون افت، محصول سالم تولید و تهیه کنند.

مهرداد طبری افزود: اینکه در مبارزه شیمیایی همه حشرات مفید و غیرمفید را در مزرعه از بین می بریم و به عناصر آب، خاک و هوا نیز لطمه شدیدی وارد می کنیم شکی نیست، اما به دلیل مهیا نبودن شرایط لازم از جمله کشت هماهنگ، تسطیح و یکپارچه سازی زمین های شالیزاری و از همه مهمتر پائین بودن سرانه زمین سبب شده است تا مبارزه شیمیایی که نتیجه آنی و قابل لمس دارد، مورد توجه قرار بگیرد.

وی در عین حال توضیح داد: در شرایط و موقعیت فعلی با مدیریت تلفیقی در مبارزه با آفات برنجکاری از جمله کرم ساقه خوار قابل اجرا است و می توان با شخم و شیار زمستانه، از بین بردن علف های هرز حاشیه مزارع، جدا کردن بوته های نشا مریض و رها کردن زنبور به نتیجه دلخواه رسید.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور اظهار داشت: تا زمانی که توجه به سلامت با تولید محصول سالم که به مراتب هزینه بیشتری نسبت به محصولات غیرارگانیک دارد مورد توجه جامعه قرار نگیرد، تولید کنندگان مجاب به انجام روش های مبارزه غیرشیمیایی علیه آفات نمی شوند.

طبری با تایید این موضوع که تولیدکنندگان همچنان با تناقضات زیادی در مبارزه غیرشیمیایی علیه کرم ساقه خوار مواجه هستند، گفت: علاوه بر ترویج فرهنگ دغدغه تولیدات محصولات کشاورزی سالم، دولت باید با حمایت های تشویقی و مالی فواید تولید محصول سالم و ارزش افزوده آن را نیز به جیب کشاورزان هدایت کند.

  • منبع خبر : روابط عمومی سازمان تات