توزیع قارچ کش تقلبی ایپرودیون کاربندازیم
توزیع قارچ کش تقلبی ایپرودیون کاربندازیم
سازمان حفظ نباتات کشور در ارتباط با توزیع قارچ کش تقلبی ایپرودیون کاربندازیم با نام یکی از شرکت های تولیدکننده آفت کش داخلی اطلاعیه ای صادر کرد.

سازمان حفظ نباتات کشور در ارتباط با توزیع قارچ کش تقلبی ایپرودیون کاربندازیم با نام یکی از شرکت های تولیدکننده آفت کش داخلی اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

براساس گزارش های واصله مبنی بر توزیع غیر مجاز قارچ کش ایپرودیون کاربندازیم WP%52/5 با درج نام کمپانی مشکفام فارس در بسته بندی پاکت فویل یک کیلو گرمی بشماره پارت اول و بچ های ۰۱ الی ۱۲۵ و تاریخ تولید ۱۴۰۲/۴ و ۱۴۰۲/۵ و منابع تهیه تکنیکال ایپرودیون از شرکت NANJING HAIGE CHEMICAL ، کاربندازیم SHANDONG CHENG BRIDGE از کشور چین در سطح مناطق، به آگاهی می رساند براساس بررسی های بعمل آمده در مورد سوابق صدور مجوز های تدارک آفت کش ها، عوامل دخیل در امر تدارک و توزیع ترکیب ذکر شده، فارغ از ضوابط فنی و قانونی حاکم بر موضوع و بدون اخذ مجوز از این سازمان، مبادرت به تامین/تولید و توزیع آن نموده اند.

لذا، مقتضی است ضمن اطلاع رسانی همگانی جهت خودداری از تهیه، توزیع و مصرف ترکیب فوق، مراتب توسط اکیپ های فنی نظارتی مربوطه در استان مورد پیگیری قرار گرفته و با خاطیان برابر مقررات و موازین قانونی، برخورد لازم صورت گیرد.

بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از کاربرد ترکیب مذکور متوجه تولیدکنندگان، فروشندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان آن خواهد بود.

همچنین بنا به اظهار شرکت تدارک کننده وجوه افتراق سموم تقلبی و اصلی به شرح زیر است.

سم تقلبی:

  • وضعیت ظاهری پودر آبی رنگ روشن و ناهمگن است.
  • فاقد ماده موثره ایپرودیون و کاربندازیم است.
  • بر روی برچسب عبارت “دستگاههای” بصورت سر هم درج شده و گوشه کادر نارنجی رنگ بصورت زاویه تیز است.

سم اصلی:

  • وضعیت ظاهری دارای پودر یکنواخت آبی رنگ است.
  • بر روی برچسب عبارت “دستگاه های” بصورت جداگانه درج شده و گوشه کادر نارنجی رنگ بصورت قوس دار است.