مانور مقابله با آفات چوب خوار خرما در دشتستان برگزار شد
مانور مقابله با آفات چوب خوار خرما در دشتستان برگزار شد
دومین مانور میدانی آمادگی برای مقابله با آفات چوبخوار خرما در دشتستان برگزار شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: دومین مانور میدانی آمادگی برای مقابله با آفات چوبخوار خرما در دشتستان برگزار شد.

مرتضی بحرانی در آغاز این رزمایش گفت: نخیلات تأثیر بسزایی در معیشت مردم و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم دارد و توجه بیشتر به مسایل فنی باغ داری و خصوصاً مدیریت آفات و بیماری‌ها به روش علمی اهمیت دارد.

وی با اشاره به ۳۴ هزار هکتار سطح باغات و نخلستان‌ها و وجود ۶ میلیون اصله نخل در استان بوشهر گفت: از این نخیلات بیش‌ از ۱۷۵ هزار تن خرما در سال تولید می‌شود و نخستین محصول که رطب است تیر ماه وارد بازار می‌شود.

برگزاری رزمایش مقابله با آفات چوبخوار خرما در دشتستان

.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر نیز گفت: روش‌های مختلف کنترل تلفیقی برای مقابله با آفات چوب‌خوار خرما وجود دارد که باید از این ظرفیت استفاده شود.

احمد سبحانی گفت: ردیابی با استفاده از تله‌های غذایی و فرمونی و در ادامه برای مدیریت آفات حذف پاجوش‌ها، تنه جوش‌ها، هرس برگ‌ها، پوشاندن تنه نخل، تکریب و ممنوعیت نقل و انتقال اندام‌های گیاهی از مناطق آلوده به سایر مناطق از مهم‌ترین روش‌های مدیریتی مبارزه با این آفت خطرناک است.

.

مدیر جهاد کشاورزی دشتستان نیز گفت: دشتستان در بین شهرستان‌های خرماخیز کشور پهناورترین نخیلات پیوسته کشور را داراست که به سبب خشکسالی‌های سنوات اخیر نخیلات شاهد تغییر رفتار و افزایش جمعیت سه گونه آفات چوب‌خوار نخیلات هستیم.

رحیمی بیان کرد: ضرورت دارد این موضوع با عنایت به اهمیت نخیلات در پایداری امنیت غذایی و معیشت مردم منطقه مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

  • منبع خبر : سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر