رهاسازی زنبور تریکوگراما در شالیزار‌های گیلان
رهاسازی زنبور تریکوگراما در شالیزار‌های گیلان
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از رهاسازی زنبور تریکوگراما در ۸ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان خبر داد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان از رهاسازی زنبور تریکوگراما در ۸ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، سید علی موسوی، با اشاره اهمیت مبارزه بیولوژیک گفت: طرح مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج با استفاده از رهاسازی زنبور تریکوگراما علیه این آفت در شالیزار‌های استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه کرم ساقه خوار مهمترین آفت برنج است که با خوردن ساقه‌های برنج، موجب ورس یا خوابیدگی خوشه‌ها و کاهش تولید این محصول می‌شود، افزود: نصب کارت تریکوگراما و رهاسازی این زنبور بین ۳ تا ۴ مرحله انجام می‌شود و پیش بینی شده امسال در بیش از ۸ هزار هکتار از مزارع استان این زنبور رهاسازی شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه هزینه خرید و نصب کارت تریکوگراما در هر هکتار ۱۸۰ هزار تومان است بیان کرد: زنبور‌های تریکوگراما با تغذیه کرم ساقه خوار برنج موجب از بین رفتن این آفت می‌شوند، کاهش مصرف سموم شیمیایی، کاهش هزینه تولید و جلوگیری از آلودگی محیط زیست از مهمترین مزایای اجرای طرح مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج است.

وی گفت: کشاورزان در ساعات خنک روز برای نصب کارت تریکوگراما اقدام کنند.